Nyheter
NYHETSARKIV
Praktisk Informasjon
Akutt legehjelp
Min fastlege
Sykt barn
linker
Overgrepsmottak
kontakt legevakta
FOR ANSATTE

Stillinger ledig:
 


NØDTELEFON 113

Legevakta for Drammensregionen IKS
(Drammen, Lier, Nedre Eiker, Svelvik og Sande)
Telefon: 32 26 90 00
Døgnåpent alle dager
KartUtviklet og designet av:
Rait
Utvikling og Profil
Subrosa
NYHETER

ØYEKATARR OG BARNEHAGER
Ved mild til moderat øyekatarr er det ikke smittevernmessig grunnlag for eksklusjon fra barnehage.Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse anbefales at barnet holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt, eller til behandling er igangsatt. Det er ikke lenger noe krav om at det må ha gått minst 12 timer fra behandling ble igangsatt til barnet kan gå i barnehage (Folkehelseinstituttet MSIS 2/2009)
Les mer...
DU TRENGER IKKE OPPSØKE LEGEVAKT VED LETTE INFLUENSASYMPTOMER

Pasienter med lette influensasymptomer trenger ikke oppsøke legevakt eller fastlege. Det er kun pasienter med sterkt nedsatt allmenntilstand og høy feber, samt pasienter med mistanke om lungebetennelse (feber, hoste og pustevansker) som trenger undersøkelse av lege. Øvrige pasienter kan bruke Paracet eller Ibux og se an situasjonen. Ring oss hvis du er i tvil på 32 26 90 00.
Les mer...
RASKERE DIAGNOSE MED ULTRALYD


Legevakta Drammensregionen ønsker å bli en drivkraft i regionen for bruk av ultralyd i allmennmedisin. Ultralyd kan være et svært nyttig hjelpemiddel i å stille rask og riktig diagnose.
Les mer...
RASKERE TELEFONSVAR
Legevakta har i perioder stor pågang på telefon og ventetiden kan dessverre bli lang. Nå øker vi bemanningen i perioder i håp om å svare flere raskere.
Les mer...

For flere nyheter se Nyhetsarkiv